AFFIRM PLUS PROPERTIES SDN BHD

JIB哥当年在任时 竟然做了这些事!

1243 views ǀ Feb 18, 2022

90%人都不知道 JIB哥对吉隆坡做了这样的事 ‼ JIB哥上任后高调地宣布了大吉隆坡计划, 如今竟然变成这个样子!? 未来吉隆玻的房市还有前景吗 ❓ ----------------- 本集重点整理: 为你分析纳吉为了提升马来西亚的经济,到底贡献了什么!? 【吉隆玻大项目】 1. Merdeka118 (默迪卡118) 2. Tun Razak Exchange (敦拉萨国际贸易中心) 3. Bukit Bintang City Centre (BBCC) 4. KL Metropolis 5. Bandar Malaysia 【3条新的地铁线】 1. MRT Line 1: Sungai Buloh - Kajang 2. MRT Line 2: Sungai Buloh - Putrajaya 3. MRT Line 3: 即将会连通整个吉隆玻的地铁站和商业中心 -----------------